logo
 • Գլխավոր
 • Որոնում
 • Մուտք
 • Գրանցվել
 • Լրիվ դրույք

  ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄ

  Տեղադրված է՝2018-11-26 Կարիերայի մակարդակՓորձառուԿրթության մակարդակԲակալավրՄագիստրոսՏարիների փորձ1 - 3 ԱշխատավարձN/A Վավեր է մինչև2023-12-28

  IU Networks LLC

  Since 2008 IUnetworks have been providing e-Gov and enterprise solutions to automate processes and make the business smarter. Custom Software Development, Electrical Engineering, Networking and Security Solutions, Hardware and Software Distribution - these are the main services that IUnetworks offers to its clients. The largest e-Gov solutions provider ISO Certifications Oracle Gold Partner Cisco Premier Partner

  Կոնտակտային տվյալներ

  Կոնտակտային անձ HR Էլ. փոստ job@iunetworks.am Հեռախոս +37411 500650 Վեբկայք http://iunetworks.am/

  QA Specialist

  Job Description:

  IUNetworks LLC is looking for a QA Specialist, who will have the primary responsibility to define test cases, develop test scripts, execute tests and report the tests results. Provide manual and automated test cases; work under general supervision; typically report to a QA Manager.

  A certain degree of creativity and self-motivation is required.

  Job Responsibilities:

  Specific work elements of the job include but are not limited to:

  • Write test cases throughout the development lifecycle;
  • Plan, schedule and perform manual and automated software tests;
  • Work closely with software developers to perform early testing on components prior to integration builds;
  • Defect tracking and bug reporting.

  Required Qualifications:

  • BS or MS in computer science or related field;
  • Minimum 2 years of experience as QA Engineer;
  • Experience with testing high performance systems;
  • Ability to analyze product and project requirements, functional specifications, and technical documents to write and execute test cases and test scripts in accordance with predefined test plans;
  • Knowledge of both Windows and LINUX environments, scripting skills
  • Knowledge of Java;
  • Advanced knowledge of system development lifecycle, methodology and testing knowledge;
  • Solid knowledge of the quality assurance techniques, testing concepts, methodologies and tools;
  • Expert ability to apply concepts of unit, system, regression, product, integration and acceptance testing.
  • Excellent analytical skills with the ability to investigate and research multiple sources;
  • Excellent interpersonal and oral/written communications skills;
  • Testing Tools: Broad experience using different testing tools. Ability to adapt and learn quickly with any other testing tool;

  Remuneration /Salary: Competitive salary based on skills and experience; medical insurance, biannual company events, perfect team of qualified professionals.

  Application Procedure: Please apply to this job by sending your CV to: job@iunetworks.am

  Please mention the name of the position you are applying for in the subject line of the letter.

  ԴԻՄԵԼ ԱՅՍ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԻ ՀԱՄԱՐ

  կամ