logo
 • Գլխավոր
 • Որոնում
 • Մուտք
 • Գրանցվել
 • Լրիվ դրույք

  ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄ

  Տեղադրված է՝2018-11-29 Կարիերայի մակարդակՍկսնակԿրթության մակարդակԲակալավրՏարիների փորձ3 - 5 ԱշխատավարձN/A Վավեր է մինչև2024-07-23

  All.me

  All.me Yerevan is the representative office of the international holding company "All.me social media limited" with its head office in Ireland (Dublin). Scope of the company: high-tech developments in the field of IT.

  Կոնտակտային տվյալներ

  Կոնտակտային անձ HR Էլ. փոստ hr.arm@all.me Հեռախոս +37460544000 Վեբկայք https://all.me

  Front-end developer

  Job description:

  AA.M. Group is looking for experienced Front-end  Developer, talented and curious person who wants to significantly expand professional level and gain work experience in an international company.

  Job responsibilities:

   Design the application architecture of the client

  • Javascript-programming
  •  Working with the API
  • Development of new functional- from design to testing and releases

  Required qualifications:

  • 3+ years of experience in JavaScript (ES5, the desire to learn ES6, understanding of the event model, JS closures, this, etc.)
  • Experience with React, Temple

  • Knowledge of the principles of developing web applications, the basics of the HTTP protocol, understanding the MVC approach to web development Knowledge of the BEM methodology

  • Ability to work with Git

  • Experience of cross-browser valid semantic layout

  • Knowledge and skills of work on usability, prototyping skills

  • Understanding software development and testing processes

  • Code debugging and profiling skills

  • Ability to deal with someone else's code

  • Steadiness, accuracy, attention to detail, ability to work in a team

  Welcome:

  •  Experience with web frameworks, client templating

  • Experience with Node.js 

  • Experience in developing an application architecture

  • Understanding Agile approaches, working on one of the agile practices

  • Possession of assembly tools

  • Experience using unit testing

    

  Additional information:

  Perks and benefits:

  • Creative Atmosphere 
  • Career Development Opportunities
  • Team Building
  • Referral Bonus
  • Coffee-Tea 

  ԴԻՄԵԼ ԱՅՍ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԻ ՀԱՄԱՐ

  կամ