logo
 • Գլխավոր
 • Որոնում
 • Մուտք
 • Գրանցվել
 • Լրիվ դրույք

  ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄ

  Տեղադրված է՝2019-06-10 Կարիերայի մակարդակՓորձառուԿրթության մակարդակԲակալավրՄագիստրոսՏարիների փորձ3 - 55 - 10 ԱշխատավարձN/A Վավեր է մինչև2024-08-02

  YotaGo

  YotaGo is a software development company founded by a crew of highly qualified software engineers who believe in quality work and customer satisfaction.

  Կոնտակտային տվյալներ

  Կոնտակտային անձ HR Էլ. փոստ info@yotago.com Հեռախոս +37441551557 Վեբկայք https://www.yotago.com

  Back-End Developer

  YotaGo is looking for a Back-End Developer

  Responsibilities:

  -Integration of user-facing elements developed by front-end developers

  -Build efficient, testable, and reusable PHP modules

  -Solve complex performance problems and architectural challenges

  Skills And Qualifications:

  -Strong knowledge of PHP web frameworks

  -Understanding the fully synchronous behavior of PHP ((Laravel ,Yii & other PHP Frameworks))

  -Basic understanding of front-end technologies, such as JavaScript, HTML5, and CSS3

  -Knowledge of object oriented PHP programming

  -Strong knowledge of the common PHP or web server exploits and their solutions

  -Integration of multiple data sources and databases into one system

  -Familiarity with limitations of PHP as a platform and its workarounds

  -Creating database schemas that represent and support business processes

  - Knowledge of Node.js, Angular is plus

  -Proficient understanding of code versioning tools, such as Git

  Salary: based on skills and experience

  APPLICATION PROCEDURES: Interested candidates are encouraged to send their detailed CVs to: info@yotago.com mentioning "Back-End Developer" in the subject line.

  ԴԻՄԵԼ ԱՅՍ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԻ ՀԱՄԱՐ

  կամ