logo
 • Գլխավոր
 • Որոնում
 • Մուտք
 • Գրանցվել
 • Լրիվ դրույք

  ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄ

  Տեղադրված է՝2019-07-16 Կարիերայի մակարդակՓորձառուԿրթության մակարդակԲակալավրՄագիստրոսՏարիների փորձ3 - 55 - 10 ԱշխատավարձN/A Վավեր է մինչև2023-12-12

  NTIC

  Կոնտակտային տվյալներ

  Կոնտակտային անձ Alina Sahakyan Էլ. փոստ contact-am@ntic.tech Հեռախոս +374 77 554257 Վեբկայք https://www.ntic.tech/

  Mobile Developer

  We are looking for Mobile Developers to join our existing team and participate in the development of applications. This is a unique opportunity to get exposure to both local and international projects while working with the latest technology.

  Description:

  You will be involved in the following activities:

  Participate in the definition of software architecture

  Mobile development (mobiles, tablets, wearables)

  Creation of layouts according to UX/UI design

  Implementation of Web Services and API

  Use of modern engineering approaches and agile principles

  Participate in different project phases and contribute to the decision-making process

  Profile:

  - Computer science or similar degree

  - Professional experience with similar projects

  - For iOS native: extensive knowledge of iOS (Swift or Objective-C) and OOP

  - For Android native: extensive knowledge of Android (Java or Kotlin) and OOP

  - For hybrid: extensive knowledge with a leading JS framework (React Native, Flutter, Ionic,      NativesScript, etc.) or Xamarin

  - Experience with RESTful API

  - Familiar with Git, branching strategies and development workflow

  - English required

  - Analytical skills with attention to details

  - Passion for digital innovation and new technology

  Contact For Internship: Please send us your application by email at internships-am@ntic.tech For job opportunity: Please send us your application by email at jobs-am@ntic.tech

  Conditions: Flexible working hours

  Type of contract: internship, part time, full time, freelance

  Location: local

  Salary: according to profile

  ԴԻՄԵԼ ԱՅՍ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԻ ՀԱՄԱՐ

  կամ