logo
 • Գլխավոր
 • Որոնում
 • Մուտք
 • Գրանցվել
 • Պայմանագրային

  ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄ

  Տեղադրված է՝2020-02-06 Կարիերայի մակարդակԿրթության մակարդակՏարիների փորձ ԱշխատավարձN/A Վավեր է մինչև2024-01-04

  La Republica De La Felicidad

  This is where we are citizens of Republic of Happiness! so come and join us to share some laughter and love for a while, you will find new friends and maybe some ture ones for rest of your life among the citizens!!

  Կոնտակտային տվյալներ

  Կոնտակտային անձ HR Էլ. փոստ la.republica.dlf@gmail.com Հեռախոս not Վեբկայք not

  Video Editor

   

  Volunteer needed

  Due to the expansion of the LRDLF, we need more professional help. It would be a very simple project of video editing work which is possible to be done from anywhere across our planet, so if you are interested in volunteering for the first time than no need to be anywhere close to us in means of distance.

  What we need:

  1- about 3 hours a week

  2- teamwork and friendly person

  3- video editing skills

  *This is time for changing the world, but let's start from ourselves.*

  ԴԻՄԵԼ ԱՅՍ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԻ ՀԱՄԱՐ

  կամ