logo
 • Գլխավոր
 • Որոնում
 • Մուտք
 • Գրանցվել
 • Ստաժավորում

  ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄ

  Տեղադրված է՝2020-02-07 Կարիերայի մակարդակԿրթության մակարդակՏարիների փորձ ԱշխատավարձN/A Վավեր է մինչև2023-12-30

  Synopsys

  Synopsys, Inc. is the Silicon to Software™ partner for innovative companies developing the electronic products and software applications we rely on every day

  Կոնտակտային տվյալներ

  Կոնտակտային անձ HR Էլ. փոստ hr-help-armenia@synopsys.com Հեռախոս +37410 492100 Վեբկայք http://www.synopsys.am/

  Intern (Technical-Engineering)

  Job Description and Requirements:

  Our team is looking for an Intern who will be responsible for analog and mixed mode circuit design for non-volatile memory (NVM) building blocks. These include design of NVM blocks operating at VDD and high voltage levels (up to 20V) like charge pumps, voltage regulators, high voltage analog switches, etc, as well as simulation and debugging. Documentation of the block performance as well as detailed layout notes are part of the responsibility as well.

  Job Description:

  Running spice simulation, analyze and debug results write python scripts, write SytemVerilog models.

  Requirements:

  BS / MS degree in Electronics Engineering, Radio-physics, Microelectronics;

  * Basic knowledge of the device physics and/ or of schematic design of the CMOS circuits like osc, opamps, voltage regulators, switches, logic circuits;
  * Basics of Unix environment, scripting and commands;
  * Design /sim tool knowledge is a plus;
  * Data analyzing and debugging skills

  ԴԻՄԵԼ ԱՅՍ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԻ ՀԱՄԱՐ

  կամ