logo
 • Գլխավոր
 • Որոնում
 • Մուտք
 • Գրանցվել
 • Լրիվ դրույք

  ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄ

  Տեղադրված է՝2020-05-05 Կարիերայի մակարդակԿրթության մակարդակՏարիների փորձ ԱշխատավարձN/A Վավեր է մինչև2024-01-08

  ՀՀ Աշխատանքի և Սոցիալական հարցերի Նախարարություն

  ՀՀ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը գործադիր իշխանության հանրապետական մարմին է, որը մշակում ու իրականացնում է աշխատանքի եւ սոցիալական ապահովության բնագավառներում ՀՀ կառավարության քաղաքականությունը:

  Կոնտակտային տվյալներ

  Կոնտակտային անձ HR Էլ. փոստ hr@mlsa.am Հեռախոս +374010565383 Վեբկայք http://www.mlsa.am

  Տնօրեն

  Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հայտարարում է մրցույթ՝ «Երևանի «Մանկան տուն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանտնօրենի թափուր պաշտոնում անձի ընտրության համար:

   

  Մրցույթին մասնակցելու համար հավակնորդները մինչև 2020 թվականի հունիսի 10-ը Նախարարության անձնակազմի կառավարման բաժին պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

  • դիմում
  • անձնագրի, բարձրագույն կրթության դիպլոմի (արական սեռի անձինք՝ նաև զինգրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի) պատճենները.
  • լուսանկար.
  • քաղվածք` աշխատանքային գրքույկից.
  • ինքնակենսագրություն.
  • բարձրագույն կրթության դիպլոմի պատճենը.
  • կադրերի հաշվառման անձնական թերթիկ (լրացված).
  • տեղեկանք` մշտական բնակության վայրից.
  • հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող փաստաթուղթ (դրանց առկայության դեպքում).
  • բնութագիր` վերջին աշխատավայրից (եթե կազմակերպությունը չի լուծարվել).
  • հայտարարություն՝ ՀՀ Կառավարության 2005 թվականի հունվարի 25-ի թիվ 224-Ն որոշման N 1 հավելվածի 8-րդ կետով նախատեսված չափանիշներին համապատասխանելու մասին։

  Քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է անձամբ՝ անձնագրով կամ անձը հաստատող այլ փաստաթղթով:

  Լրացուցիչ տեղեկությունների, ինչպես նաև մրցույթի այլ մանրամասներին տեղեկանալու համար ցանկացողները կարող են դիմել Նախարարության անձնակազմի կառավարման բաժին կամ զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարով` (010) 58-37-51:

  ԴԻՄԵԼ ԱՅՍ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԻ ՀԱՄԱՐ

  կամ