logo
 • Գլխավոր
 • Որոնում
 • Մուտք
 • Գրանցվել
 • Կես դրույք

  ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄ

  Տեղադրված է՝2020-05-25 Կարիերայի մակարդակԿրթության մակարդակՏարիների փորձ ԱշխատավարձN/A Վավեր է մինչև2024-07-27

  QIMA

  QIMA is a leading provider of supply chain compliance solutions, that partners with brands, retailers and importers to secure and improve the quality of their global supply network.

  Կոնտակտային տվյալներ

  Կոնտակտային անձ HR Էլ. փոստ customerservice@qima.com Հեռախոս not Վեբկայք https://www.qima.com/

  Quality Control Inspector

  WE NEED A QUALITY INPECTOR

  Responsibilities:

  You will: 

  • Receive comprehensive training in our best practices and industry requirements for textiles and garment inspections

  You will be expected to: 

  • Visit the factories and warehouses of our clients’ suppliers to perform on-site quality inspections. The inspection process includes a visual inspection of the products, functional testing, packaging checks, and any other steps as detailed in respective procedures; 
  • Record your findings against our clients’ product quality checklists and reference samples; 
  • Write up inspection reports based on your findings, according to our reporting format;
  • Meet tight report deadlines regularly, as our promise to the client is to deliver reports on the same day as the inspection;

  Your profile

  It could be you, if you have:

  • Experience in quality control product inspections for textiles / garment / fashion products etc...
  • Knowledge of AQL standards, as well as relevant safety and quality regulations 
  • Great attention to detail and strong professional ethics

  Skills:

  • AQL

  • Quality Control

  • Textile Industry

  • High Level Of Accuracy

  • Visual Inspection
  • Product Quality

  • Garment Manufacturing

  • Textiles

  • Apparel

  • Inspection

  Job Details:

  Seniority Level

  Mid-Senior level

  Industry:

  • Textiles 
  • Apparel & Fashion

  Employment Type:

  Part-time

  Job Functions:

  • Engineering 
  • Quality Assurance 
  • Manufacturing

   

  ԴԻՄԵԼ ԱՅՍ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԻ ՀԱՄԱՐ

  կամ