logo
 • Գլխավոր
 • Որոնում
 • Մուտք
 • Գրանցվել
 • Լրիվ դրույք

  ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄ

  Տեղադրված է՝2020-06-17 Կարիերայի մակարդակՓորձառուԿրթության մակարդակԲակալավրՏարիների փորձ3 - 5 ԱշխատավարձN/A Վավեր է մինչև2024-05-30

  WICASTR

  WICASTR is a content distribution platform with patented technology. Our SMART Edge Platform facilitates the creation of wireless networks and the deployment of services at the network Edge

  Կոնտակտային տվյալներ

  Կոնտակտային անձ HR Էլ. փոստ hello@wicastr.com Հեռախոս not Վեբկայք https://www.wicastr.com

  Mid/Senior Ruby on Rails

  Hi all, we are looking for experienced Ruby on Rails candidates for an education-related project for WICASTR in our Yerevan offices.

  We'de love to hear from you if this fits you:

  - 3+ years of development experience
  - Primary use is Ruby on Rails
  - Experience with Python and Angular
  - Great English skills both written and verbal

  Full-time position – NO OUTSOURCING companies.

  PM me or send email to hireme@wicastr.com

  ԴԻՄԵԼ ԱՅՍ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԻ ՀԱՄԱՐ

  կամ