logo
 • Գլխավոր
 • Որոնում
 • Մուտք
 • Գրանցվել
 • Կես դրույք

  ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄ

  Տեղադրված է՝2020-11-23 Կարիերայի մակարդակԿրթության մակարդակՏարիների փորձ ԱշխատավարձN/A Վավեր է մինչև2022-10-30

  TransPerfect

  TransPerfect, a provider of translation and localization services, is composed of many diverse branches that work together to provide solutions that drive global business in more than 170 languages.

  Կոնտակտային տվյալներ

  Կոնտակտային անձ HR Էլ. փոստ [email protected] Հեռախոս +1(212) 689-5555 Վեբկայք http://www.transperfect.com/

  Back Office Employee

  Welcome and thank you for your interest in DataForce Video Collection Project!

  This time we are asking our community members to collect videos of several daily activities with your smartphone to help us develop useful and safe AI technology for everyday use.

  Example of activities: Hugging, Playing Soccer, Eating, Clapping, Walking, etc.

  Is a great opportunity to be creative, dynamic, and help improving technology. All background are welcome (Tourism, Administration, Technology, Education, etc)

  Basic English level is required as per understand the guidelines.

  A participant can record the 10 different activities in our guidelines and can record the same activity 3 times, so in total, you can submit 30 different videos of the same person (Rates per video $1.5 - $4.5)

  This very simple task lasts in total around 10 - 15 minutes, you can do it in the comfort of your home or preferred location and you will be paid for it.

  These photos will be used for an Internal Development of an AI System. All your data and photos will be kept confidential and access to it will be limited to those who administer and conduct the study.

  ԴԻՄԵԼ ԱՅՍ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԻ ՀԱՄԱՐ

  կամ