logo
 • Գլխավոր
 • Որոնում
 • Մուտք
 • Գրանցվել
 • Լրիվ դրույք

  ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄ

  Տեղադրված է՝2023-11-18 Կարիերայի մակարդակՓորձառուՂեկավարՄենեջերԿրթության մակարդակԲակալավրԴոկտորՄագիստրոսՏարիների փորձ3 - 5 Աշխատավարձ400000 Վավեր է մինչև2023-12-20

  Skillex

  Կոնտակտային տվյալներ

  Կոնտակտային անձ Grisha Vardanyan Էլ. փոստ hr@skillex.am Հեռախոս 098662664 Վեբկայք https://skillex.am/

  SEO Specialist

  Hi there!

  We’re looking for an experienced, strategic, data-driven SEO marketer to join Skillex team.

  Working as an experienced team member on the team, the SEO Specialist will be responsible for hands-on execution of general, technical, and local SEO.

  If you’re interested in driving your career at a fast-growing and profitable company, and you have experience in igaming industry, read on.

   

  About You


  You know B2B and enterprise customers. You have 2+ years of experience in an agency setting and 3+ years of experience in SEO. You’ve had clear success solving SEO problems for clients in a variety of industries.

  You’re a problem solver at heart. You are able to solve SEO problems you may not have had direct experience with before. You have great technical communication skills and can clearly articulate what you need with developers. You know how to pull insights from data and communicate those insights clearly and with confidence.

  You’re committed to being an awesome teammate. You love to work with cross-discipline marketing and stakeholder teams to drive planning, customer-focused marketing mix, and deliver world-class programs. You can effectively build relationships across the organization as an advocate for customers.

  You’re always learning. You have a passion for learning new things and sharing what you know. You’re honest about what you don’t know and aren’t afraid to ask for directions when you get stuck on something.

  Things You’ll Need to Understand

  General SEO

  • Title tags, meta descriptions, and content optimizations.
  • Keyword research
  • Internal linking
  • Site architecture
  • Backlink analysis
  • Reporting on rankings, traffic, and organic conversions

  Technical SEO

  • Indexation and crawlability issues
  • Page speed optimizations
  • Schema.org / semantic markup
  • International SEO including Hreflang & ccTLD’s
  • Diagnosing SEO and Javascript conflicts
  • Technical site migrations

  Local SEO

  • Google My Business
  • Maintaining NAP consistency
  • Management of directories
  • Reporting on GMB insights

  Tools

  • SEMRush
  • Moz
  • Screaming Frog
  • Nightwatch
  • Google Search Console
  • Google Analytics
  • Excel Pivot Tables


  If you’re interested in driving your career at a fast-growing and profitable company, and you have experience in igaming industry send your CV to career@skillex.am

  ԴԻՄԵԼ ԱՅՍ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԻ ՀԱՄԱՐ

  կամ